فهرست رشته های مهارتی کاردانش      

 

شماره ردیف

عنوان رشته مهارتی

کد

زمینه

گروه

زیرگروه

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

شبکه های هوایی

تابلوسازی برق صنعتی

نصب وسرویس آسانسور

تعمیر لوازم خانگی برقی

برق ماشین آلات

برق ساختمان

ماشینهای الکتریکی

برق صنعتی

9957

9958

9959

9960

9961

9962

9963

9969

صنعت

صتعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

برق

برق

برق

برق

برق

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک

 

 

9

10

11

12

13

14

سیستمهای صوتی تصویری

الکترونیک صنعتی

تعمیر تلویزیون رنگی

تعمیر تلفن های رومیزی وهمراه

تعمیر دستگاههای پزشکی

تعمیر ماشینهای اداری

9215

9964

9965

9966

9967

9968

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

برق

برق

برق

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

 

 

15

16

17

تعمیر ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی

میکروکنترولرAVR

9970

9971

9972

صنعت

صنعت

صنعت

برق

برق

برق

کنترل

کنترل

کنترل

 

 

18

19

20

21

22

کارهای عمومی ساختمان

کارهای فلزی ساختمان

ساختمان سازی

بتن کاری ساختمان

سنگ کاری وکاشی کاری

9214

9217

6185

6186

6187

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

 

 

23

24

25

26

27

28

طراحی معماری داخلی

هنر آینه کاری

نقشه کشی ساختمان

معماری داخلی

تزیینات داخلی ساختمان

معماری آینه کاری

9773

9922

6184

6188

6189

6190

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

 

 

29

30

31

32

33

34

35

36

ورقکاری

جوشکاری برق

جوشکاری برق وگاز

بازرسی جوش اسکلت فلزی

دروپنجره سازی آهنی

جوشکاری گاز

جوشکاری گاز محافظCO2                        

دروپنجره سازی آلومینیومی

6192

6193

6194

6195

6196

6211

6212

6213

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

سازه های فلزی

 

 

37

نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

6101

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

38

39

مکانیک صنایع

پلاستیک کاری

6102

6103

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

40

41

فرز کاری

فرزکاریCNC

6197

6198

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

42

تراشکاری

6199

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

43

 

تراشکاریCNC

6200

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

 

 

 

44

45

46

تعمیر ماشین ابزار

ماشین ابزار

قالب سازی فلزی

6201

6202

6203

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

ساخت وتولید

ساخت وتولید

ساخت وتولید

 

 

47

تراشکاری وفرزکاری

6206

صنعت

مکانیک

ساخت وتولید

 

 

 

 

 

48

49

ساخت شناورهای چوبی صیادی

تزئینات داخلی چوبی

9531

6104

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

صنایع چوبی

صنایع چوبی

 

 

50

کابینت سازی چوبی

6105

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

51

رنگ کاری مصنوعات چوبی

6106

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

52

کاروری دستگاهCNCچوبی

6107

صنعت

مکانیک

صنایع چوبی

 

 

 

 

 

53

دستگاههای سرد کننده

9218

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

54

55

تأسیسات بهداشتی ساختمان

تعمیر دستگاههای گاز سوز

6108

6109

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

56

تاسیسات گرمایی ساختمان

6110

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

57

58

تاسیسات گاز رسانی

تعمیر چیلر تراکمی

6111

6112

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

59

60

تاسیسات حرارتی برودتی

آبگرمکن خورشیدی

6205

6208

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

تأسیسات

تأسیسات

 

 

61

تعمیر پمپ وشیر

6209

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

62

تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان

6210

صنعت

مکانیک

تأسیسات

 

 

63

ساخت شناور فایبر گلاس

9759

صنعت

مکانیک

صنایع دریایی

 

 

64

تعمیر موتور خودرو

9219

صنعت

مکانیک

عیب یابی وتعمیر موتور

 

 

65

66

تعمیر برق اتومبیل

تعمیر موتور وبرق خودرو

6113

6114

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

67

68

69

خدمات فنی خودرو

تعمیر موتور خودرو

تعمیر بدنه اتومبیل

6115

6116

6118

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

//

//

//

 

 

70

71

تعمیر موتور سیکلت

تعمیر ماشینهای راه سازی

6119

6120

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

72

73

تعمیر خودروهای تجاری

تعمیر موتورهای دیزل دریایی

6121

6122

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

74

75

صافکاری ونقاشی خودرو

تعمیر موتور قایق

6204

6207

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

//

//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

77

استخراج معدن

فراوری سنگ

6123

6124

صنعت

صنعت

                  مکانیک

مکانیک

معدن

معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

79

80

ریسندگی

نساجی عمومی

قالی بافی ماشینی

6125

6126

6127

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

نساجی

نساجی

نساجی

 

 

81

82

83

84

85

چاپ با تیک

چاپ با تیک وقلمکار

چاپ با تیک وسیلک اسکرین

چاپ دستی

چاپ افست

9785

9848

9849

9920

6128

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

صنعت

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

چاپ

چاپ

چاپ

چاپ

چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

87

88

شیشه گری ازمایشگاهی

شیشه گری

عینک سازی (اپتیک)

9513

9838

6133

صنعت

صنعت

صنعت

سرامیک

سرامیک

سرامیک

صنایع شیشه ای

صنایع شیشه ای

صنایع شیشه ای

 

 

89

90

91

سفال ولعاب

معرق کاشی

سفالگری

9836

9839

9891

صنعت

صنعت

صنعت

سرامیک

سرامیک

سرامیک

سفالگری

سفالگری

سفالگری

 

92

93

94

آبکاری فلزات

فرم آوری چرم

مدلسازی

6134

6135

6129

صنعت

صنعت

صنعت

شیمی

شیمی

مواد

شیمی صنعتی

شیمی صنعتی

متالورژی

 

95

ریخته گری

6130

صنعت

مواد

متالورژی

 

96

سرامیک سازی

6132

صنعت

مواد

سرامیک

 

 

 

 

97

تعمیر موتور تراکتور                                

9491

کشاورزی

ماشینهای

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

98

 تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی

9492

کشاورزی

کشاورزی

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

99

تعمیر ماشینهای تهیه زمین وکاشت

9493

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

100

تعمیر انتقال نیرو وهیدرولیک تراکتور

9494

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

101

102

تعمیر ماشینهای برداشت محصولات ا

تعمیر ماشینهای برداشت علوفه

9495

9496

کشاورزی

کشاورزی

//

//

تعمیرماشینهای کشاور

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

103

تعمیر سمپاش واره موتوری

9497

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

104

105

مکانیک تراکتور وموتورسیکلت

رانندگی کشت مکانیزه

6141

9498

کشاورزی

کشاورزی

//

//

تعمیرماشینهای کشاور

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

کاربری سیستمهای آبیاری تحت فشار

9499

کشاورزی

//

تعمیرماشینهای کشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

108

پرورش ونگهداری اسب

پرورش صنعتی گاو

9795

9946

کشاورزی

کشاورزی

اموردام وطیور

دام

دام

 

 

109

110

پرورش صنعتی گوسفند وبز

پرورش گاومیش

9947

9948

کشاورزی

کشاورزی

 //

//

دام

دام

 

 

111

112

113

مرغداری صنعتی

پرورش بوقلمون

پرورش پرندگان زینتی

9857

9950

9952

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

//

//

//

طیور

طیور

طیور

 

 

114

115

116

پرورش شتر مرغ

پرورش بلدرچین

پرورش غاز واردک

9953

9954

9956

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

//

//

//

طیور

طیور

طیور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

بهداشت دام وطیور

9486

کشاورزی

//

بهداشت دام وطیور

 

 

118

119

زراعت زعفران

زراعت حبوبات

9480

9915

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

120

121

زراعت دانه های روغنی

زراعت گیاهان غده ای

6216

6217

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

122

123

زراعت گیاهان علوفه ای

زراعت غلات

6218

6231

کشاورزی

کشاورزی

امورزراعی

امورزراعی

زراعت

زراعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

کشت گیاهان دارویی

9803

کشاورزی

امورزراعی

گیاهان دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

125

126

127

128

129

130

پرورش میوه های دانه دار

پرورش میوه های هسته دار

پرورش خرما

پرورش مرکبات

تولید وپرورش میوه ای دانه ریز

پرورش پسته

9450    

9451

9452

9456

9463

6144

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

امور باغی

امور باغی

امور باغی

امور باغی

امور باغی

امور باغی

درختکاری

درختکاری

درختکاری

درختکاری

درختکاری

درختکاری

131

132

133

کشت گلخانه ای جالیزی

پرورش قارچ خوراکی

پرورش سبزی وجالیز

9802

6145

6219

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

امور باغی

امور باغی

امور باغی

سبزی کاری

سبزی کاری

سبزی کاری

134

135

پرورش گل

پرورش گیاهان آپارتمانی

9461

9462

کشاورزی

کشاورزی

امور باغی

امور باغی

گل کاری

گل کاری

136

ایجاد ونگهداری فضای سبز

9458

کشاورزی

امور باغی

فضای سبز

137

پرورش درخت ودرختچه ی زینتی

9459

کشاورزی

امور باغی

فضای سبز

138

تولید فراورده های گوشتی

9489

کشاورزی

صنایع غذایی

فراورده های دامی

139

تولید فراورده ای لبنی

9490

کشاورزی

صنایع غذایی

فراورده های دامی

140

تولید سوسیس کالباس وهمبرگر

9804

کشاورزی

صنایع غذایی

فراورده های دامی

141

تولید کنسرو وفراورده های گوشتی

9805

کشاورزی

صنایع غذایی

فراورده های دامی

142

تولید صنعتی فراورده های لبنی

9812

کشاورزی

صنایع غذایی

فراورده های دامی

143

فراوری آبزیان

9796

کشاورزی

صنایع غذایی

فراورده های آبزیان

144

145

محصولات فرعی جنگل ومرتع

مرتع داری

9444

9446

کشاورزی

کشاورزی

جنگل ومرتع

جنگل ومرتع

جنگل ومرتع

مرتع

146

147

148

تولیدنهال وجنگل کاری

بهره برداری از جنگل

آبخیزداری

9443

9447

9445

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

جنگل ومرتع

جنگل ومرتع

جنگل ومرتع

جنگل

جنگل

جنگل

149

تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی

9502

کشاورزی

شیلات

آبخیزداری

150

151

152

153

154

پرورش ماهیان گرم آبی

تکثیرماهیان گرم آبی

پرورش میگو

تکثیر میگو

دریا نوردی صیادی

9503

9504

9505

9506

9758

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

شیلات

شیلات

شیلات

شیلات

شیلات

آبزیان

آبزیان

آبزیان

آبزیان

آبزیان

155

156

157

پرورش وتولیدات زنبور عسل

نوغانداری

طراحی ونقاشی فرش

9487

9464

9869

کشاورزی

کشاورزی

خدمات

حشرات مفید

حشرات مفید

صنایع دستی

زنبورعسل

کرم ابریشم

هنرفرش

158

159

هنر فرش

کتاب آرایی

6225

9772

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

هنرفرش

صنایع دستی ظریف

160

161

قلمزنی روی فلز

ملیله کاری

9837

9842

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

162

163

منبت چوب

9843

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

گره چینی چوب

9844

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

164

165

166

167

معرق چوب

خاتم سازی

تراش سنگهای قیمتی

صحافی وجلد سازی

9845

9846

9847

9850

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

168

169

قلمزنی

منبت کاری

9886

9887

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

170

خاتم کاری322

9888

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

171

172

173

گره چینی

سازسازی (سنتور وسه تار)

سازسازی(سه تاروسازضربی)

9890

9917

9918

خدمات

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

174

175

سازسازی(سنتوروسازضربی)

کاغذسازی

9926

9940

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

176

تراش وتزیین شیشه وکریستال

9944

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

177

178

هنرمعرق کاری

طلا وجواهرسازی

9945

6131

خدمات

خدمات

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی ظریف

صنایع دستی ظریف

179

180

سراجی (کیف)

خیاطی لباس زنانه

6136

6146

خدمات

خدمات

پوشاک

پوشاک

کفش وسراجی

خیاطی

 

 

 

 

 

 

181

182

خیاطی لباس شب  وعروس

خیاطی دوختهای تزیینی

6147

6148

خدمات

خدمات

پوشاک

پوشاک

خیاطی

خیاطی

183

رودوزی سنتی

6149

خدمات

پوشاک

خیاطی

184

خیاطی وسایل منزل

6150

خدمات

پوشاک

خیاطی

185

186

خیاطی ضخیم دوزی لباس زنانه

خیاطی لباس مردانه

6151

6152

خدمات

خدمات

پوشاک

پوشاک

خیاطی

خیاطی

187

188

189

190

خیاطی ظریف دوزی لباس زنانه

خیاطی والگوسازی رایانه ای (زنانه)

خیاطی والگوسازی رایانه ای( مردانه)

خیاطی ضخیم دوزی لباس مردانه

6153

6227

6228

6229

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

پوشاک

پوشاک

پوشاک

پوشاک

خیاطی

خیاطی

خیاطی

خیاطی

191

192

193

194

طراحی صفحات وب

تولید چند رسانه ای

تصویرسازی کامپیوتری

برنامه نویسی پایگاه داده

6137

6138

6139

6140

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

 کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

195

196

197

تصویر سازی رایانه ای

تولید چند رسانه ای

طراحی صفحات وب

6232

6233

6234

خدمات

خدمات

خدمات

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

198

199

200

مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده

مدیریت وبرنامه ریزی خانواده

آوازجهانی

6169

6170

9936

خدمات

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنر

کارهای هنری درخانه

کارهای هنری در خانه

موسیقی

201

202

203

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز جهانی

آواز ایرانی

9941

9942

9943

خدمات

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنر

موسیقی

موسیقی

موسیقی

204

205

206

207

بازیگری

تصویربرداری

عکاسی

چهره آرایی

9774

9904

9908

9919

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنر

هنر

هنرهای نمایشی

هنرهای نمایشی

هنرهای نمایشی

هنرهای نمایشی

208

209

دستیاری طراح لباس (اکسسوار)

دستیاری طراح لباس(دوخت وترمیم)

9923

9924

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنرهای نمایشی

هنرهای نمایشی

210

211

حجم سازی

طراحی پوستر

9541

9786

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

212

213

تذهیب کاری

نقاشی ایرانی

9840

9841

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

214

215

216

گرافیک کامپیوتری(314)

طراحی بسته بندی

نگارگری

9901

9905

9906

خدمات

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنر

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

 

 

 

 

 

 

217

218

219

220

221

تذهیب وتشعیر

صفحه آرایی

چهره سازی

عکاسی دیجیتاال

طراحی طلا وجواهر

9907

9909

9916

9921

6226

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنر

هنر

هنر

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

222

فیلمنامه نویسی

9770

خدمات

هنر

فرهنگی ادبی

223

224

225

نمایشنامه نویسی

داستان نویسی

روزنامه نگاری

9771

9793

9794

خدمات

خدمات

خدمات

هنر

هنر

هنر

فرهنگی ادبی

فرهنگی ادبی

فرهنگی ادبی

226

227

مددیاری سالمندان

مددیاری افراد با نیازهای ویژه

6177

6178

خدمات

خدمات

بهداشت ودرمان

بهداشت ودرمان

پیراپزشکی

پیراپزشکی

228

229

اموراداری

حسابداری ماالی

6171

6172

خدمات

خدمات

مالی واداری

مالی واداری

اموراداری

امورمالی

230

بازاریابی

6230

خدمات

مالی واداری

اموربازرگانی

231

آشپزی وشیرینی پزی

6221

خدمات

خدمات غذایی

آشپزی

232

233

نان وشیرینی پزی

مدیریت آشپزی وقنادی هتل

6222

6224

خدمات

خدمات

خدمات غذایی

خدمات غذایی

آشپزی

آشپزی

234

235

کنترل میکروبی شیمیای موادغذایی

کاربری آزمایشگاه مواد غذایی

6173

6223

خدمات

خدمات

خدمات غذایی

خدمات غذایی

کنترل تولید

کنترل تولید

236

ایمنی وآتش نشانی

9743

خدمات

خدمات اجتماعی

آتش نشانی

237

هتلداری

6174

خدمات

خدمات اجتماعی

هتلداری وسیاحتی

238

239

راهنمای گردشگری

پیرایش وآرایش زنانه

6220

6175

خدمات

خدمات

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی

هتلداری وسیاحتی

پیرایشگری

240

پیرایش وترمیم موی مردانه

6176

خدمات

خدمات اجتماعی

پیرایشگری

241

هوانوردی

9730

خدمات

حمل ونقل

حمل ونقل هوایی

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط حسین عبیداوی در شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 23:44 |